Ensilagets värde

VÄRDET PÅ BALAT ENSILAGE ÖKAR MED PREMIUM STRÄCKFILM

Ensilage ar basfoder for mjölk- och köttproduktion i jordbruksföretag. Det är ett kostnadseffektivt
foder jämfört med andra alternativ. För kostnadseffektiviteten är därför
ensilagevärdet av stor betydelse i värdekedjan, för att uppnå en lönsam verksamhet

Flera studier i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har visat att vikten av en god sträckfilmen är helt avgörande för foderkvaliteten.

Om du vill lära dig mer om studieresultaten för ensilagkvaliteten och om hur det påverkar din lönsamhet, läs vår vidare i broschyr ”Värdet av ensilaget”

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Marknadsföringscookies

cookies