Våra certifikat

VÅRA ÅTERVUNNA PRODUKTER ÄR CERTIFIERADE

Våra produkter som innehåller återvunnet material består av minst 30% PCR och är samtliga certifierade av RecyClass, vilket ger dig trygghet i din förväntan på produkterna.

RecyClass-certifieringen garanterar att vi som tillverkare använder den deklarerade mängden återvunnet material och att detta kan spåras från dess ursprung till det färdiga produkten. Genom att fokusera på PCR-material (Post Consumer Recyclates) strävar vi efter att minska klimatpåverkan så mycket som möjligt. Certifieringen är av stor vikt för att du som kund ska kunna vara säker på vad du köper. Läs mer om RecyClass här.

VÅRT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM GODKÄNNS AV RISE – RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN (FD SP) – EN LEDANDE INTERNATIONELL ORGANISATION.

Vi granskas årligen av RISE (tidigare SP) för att säkerställa kvaliteten från organisationens struktur till de färdiga produkterna. Detta säkerställer att våra produkter uppfyller höga kvalitetsstandarder. RISE är en ledande internationell forskningsorganisation som samarbetar nära med kunder för att skapa värde och tillhandahålla högkvalitativ input i alla delar av innovationskedjan. De utfärdar certifikat som överensstämmer med ett brett spektrum av standarder. RISE:s unika kvalitetsstämpel, P-symbolen, används endast av RISE (SP). För mer information besök gärna deras webbplats på ri.se.  

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Marknadsföringscookies

cookies