Hållbara Landbruksfilmer

Som ledande producent av polyetenfilm tar vi ansvar för miljön i allt vi gör.

Vi strävar efter att minska mängden material i våra produkter. Vi återvinner spillmaterial och utvecklar kontinuerligt vår expertis när det gäller att minska vår användning av icke-förnybara råvaror.

Kort sagt: Vi designar lösningar för framtiden.

Med våra tjänster och produkter kan vi hjälpa dig som kund att bli mer hållbar. Vår växande hållbarhetsportfölj består av tre olika varumärken, Bio, Loop och Lean, som representerar olika hållbara

Produktbjudande koncept:

Bio – Förnybar råvara

Lean – Reducera

Loop – Återvinnina

Bilagor

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Marknadsföringscookies

cookies