Grovfoder till häst

GROVFODERTILLHAST.SE

Konserverat foder förpackat i balar har på senare tid blivit alltmer känt och populärt som foder inom hästbranschen. Tack vare ensilage med högt näringsvärde och smaklighet har detta har till stor del ersatt spannmål av många hästägare och intresset för ensilage som alternativt foder ökar stadigt i Europa.

Tillsammans med Sara Muhonen på Equi-Nutrition driver vi hemsidan www.grovfodertillhast.se där vi har råd och information baserat på nuvarande kunskap och forskning. Sara Muhonen är agronomie doktor som disputerat vid Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Om du vill läsa mer om hästfoder och våra studier, se då vår handbok ”Grovfoder till häst”

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Marknadsföringscookies

cookies