Tenospin plus®

Tenospin plus®

GET MORE WITH LESS!

Smart val

Tekniken PlusTech gör det möjligt att tillverka high performance produkter med samma prestanda som standardfilm (25 my). Detta innebar att du får upp till 73% mer film per rulle. Arbetsmiljön förbättras genom färre stopptid och in/uthopp ur traktorn. Det blir också mindre film- och transportkostnad. Genom att använda Tenospin plus följer du nästa steg i utvecklingen. Vid skörd är tid en viktig faktor. Vallväxter som skördas tidigt har högt näringsvärde. För en hög lönsamhet är det också viktigt att både sådd och skörd sker vid optimala tidpunkter. Väderleken spelar också en stor roll då regn är största hotet mot näringsrikt vallfoder. Då är det en stor fördel att veta att det går att köra upp till ≈73 % fler balar per rulle med Tenospin plus. Med färre rullbyten får du mer med mindre!

Bättre miljöval

Eftersom det används mindre mängd film per bal med Tenospin plus minskas hanteringen av avfall efter att balarna har öppnats. Det blir färre kartonger och bobiner som ska återvinnas och materialanvändningen av film minskar med upp till 24 %. En annan positiv effekt för miljön är att det blir mindre bränsleförbrukning. Det blir också färre transporter genom att man får med sig mer film till fler balar med Tenospin plus.

*LCA beräknad i SimaPro med data från ecoinvents databas. Minskad miljöpåverkan jämfört Tenospin plus 21/19µ med Tenospin 25µ, cradle-to-gate.

Dimensioner Färger Rullar per pall Manual Maskiner

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Marknadsföringscookies

cookies