TenoBaleCompressor®

TenoBaleCompressor®

NY EFFEKTIV BALNINGSTEKNIK!

Mantelfilm med unika fördelar

Det är nu möjligt att producera ensilerat vallfoder utan nät! TenoBaleCompressor är den nya lösningen som, tillsammans med högkvalitativ sträckfilm, gör balarna enkla och smidiga att hantera, samtidigt som energi och näring bevaras bättre. Ensilagebalar som komprimeras med TenoBaleCompressor får betydligt bättre densitet och formstabilitet än vad som var möjligt med de nät som tidigare använts.

TenoBaleCompressor är tillverkad med vår unika teknikplattform PlusTech. Tekniken innebär att man genom en unik produktionsmetod kan producera tunnare filmer utan att förlora prestanda. Filmens styrka och smidighet gör den lätt att hantera i fält. Filmen kan försträckas hårdare på balarna, vilket ger en högre densitet och kompaktare balar.

Enklare och säkrare hantering

Samtidigt som mantelfilmen innebär större möjligheter att bevara ett högt näringsvärde blir de kompakta och stabila ensilagebalarna lättare att hantera och transportera. Under lagring och utfodring medför mantelfilmen flera stora fördelar. Ensilagesträckfilm och mantelfilm kan öppnas och avlägsnas i samma moment. Med automatisk öppnare krävs därför minimal manuell hantering. Restprodukterna källsorteras i samma fraktion vid återvinning, vilket sparar mycket tidsödande arbete. Nät som fryser fast i ensilaget vintertid innebär både merarbete och förlust av värdefullt foder. Nu är det slut på dessa bekymmer. Materialegenskaperna hos TenoBaleCompressor ger både förbättrad förvaring och smidigare hantering. Med Cover Edge-funktionen, som ger en möjlig överlappning på 2–3 cm, minskar risken för skador på sträckfilmen när balen plastas in. Mantelfilmen minskar även effekten av skador från exempelvis fågelangrepp. Filmen ligger tight runt balen och risken för att mögel sprids begränsas till området vid skadan.

TenoBaleCompressor – Med patenterade unika egenskaper och fördelar!

TenoBaleCompressor är patenterad (EP2516134) p.g.a. sitt unika recept och tillverkningsmetod (PlusTech), vilket ger stora fördelar för användaren. En av huvudegenskaperna är elasticiteten i filmen som ger dessa fördelar. Elasticiteten gör att filmen kan försträckas mycket i balmaskinen. Detta ökar avkastningen (balar/rulle) utan att försämra styrkan i filmen. Elasticiteten ger också en hög tålighet mot skador som kan uppstå i balkammaren eller i balöverföringen till inplastaren. Elasticiteten motverkar även filmen från att spricka upp om en skada skulle uppstå. Hur mycket filmen kan försträckas i balmaskinen är en balans mellan grödans TS-halt och expansionskraft, för att alltid kunna ha högst avkastning så är TenoBaleCompressor det rätta valet!

TenoBaleCompressor® och Tenospin plus® – en suverän kombination!

Genom att kombinera våra produkter, tillverkade med teknikplattformen PlusTech får varje ensilagebal de bästa tänkbara förutsättningarna för effektiv hantering och optimalt ekonomiskt utbyte.

Vi arbetar nära användarna

Vi har ett mycket nära samarbete med maskinstationer och entreprenörer. Erfarenhetsutbytet mellan våra produktspecialister och de som dagligen använder våra produkter har stort värde under vårt utvecklingsarbete. När vi lanserar en ny produkt på marknaden har vi alltid försäkrat oss om att den verkligen håller vad vi lovar. Med hjälp av ett antal utvalda medutvecklande kunder får vi under varje säsong löpande utvärdering och verifiering. Detta samarbete ligger hela tiden till grund för vår utveckling av nästa generations produkter för ett optimalt skydd av foder.

Dimensioner Färger Rullar per pall Manual Maskiner

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Marknadsföringscookies

cookies